top of page

המוצרים שלנו

מחקרים  מהשנים האחרונות, שבחנו את התוכניות למניעת הטרדות מיניות במעל
ל800 תאגידים גדולים, הוכחו כבלתי יעילות . כמות ההטרדות בעליה מתמדת. 
בנושא ההתעמרות מאחר ולא קיימת חקיקה, יש קושי בהתמודדות עם הנושא.

פיתחנו דרכים חדשניות שמתאימות לעולם העבודה החדש.
אנו משלבות  כלים דיגיטליים הלקוחים מעולם המשחקים,  היוצרים עניין , מעורבות ומחוייבות של המשתתפים.

תכנית לכלל הארגון

תפקידים שונים =אחריות שונה = הדרכה אחרת

תוכנית ייחודית המועברת בעזרת כלים דיגיטליים וחדשניים.

מטרות התכנית

1. הכרת הארגון למיפוי המצב הקיים.

2. בניית תשתית ארגונית לטיפול מערכתי בהטרדות  והתעמרות.

3. יצירת אקלים המקדם את הערכים  של שיוויון, מוגנות, וגיוון בסביבת העבודה.

 

מפצחים את השעמום

בנושא חשוב ומורכב צריך לפצח את הדרך להעברת מסרים ויישומם.

בנינו כלים המותאמים לעידן הדיגיטלי של היום, כי כשמעניין - זוכרים!

כשזוכרים, הארגון מרוויח:

סביבה בטוחה ומכבדת

חיסכון בזמן וכסף

 השלבים

1. הכרת הארגון

  COLOR SCALE - סקר לאבחון הארגון.

   סיור פיזי במשרדי החברה.

2. בניית תשתית ארגונית

   הנחיית מנהלים

   הדרכת ממונות ושגרירים

3. יצירת אקלים ארגוני בעזרת כלים פרקטיים.

    MISSION IS POSSIBLE - משחק אינטראקטיבי חדשני לעובדים. 

  • עבודה בצוותים

  • מעבר דרך חדרי בריחה תוך לימוד הנושא.

bottom of page