top of page

שירותי ממונה חיצוניים

אודות התוכנית

ארגון המעסיק מעל 25 עובדים מחוייב על פי חוק למנות אחראית למניעת הטרדות מיניות. רבים מהמעסיקים אינם מודעים למכלול החובות המוטלות עליהם וגם אלו שמודעים להן אינם פועלים לישומם כנדרש. ארגונים יכולים לקבל שירות מלא בכל הנוגע לניהול תלונה על הטרדה מינית כפי שנדרש בחוק . אנחנו מבצעות טיפול מלא בתלונה החל מתשאול וברור ועד להגשת דוח מסכם להנהלה .

    כבר משתתפים בקורס? התחברות

    bottom of page