top of page

לומדה למניעת הטרדה מינית לעובדים

אודות התוכנית

לומדה למניעת הטרדה מינית MISSION IS POSSIBLE משחק אינטראקטיבי חדשני לעובדים- מבוסס על חדרי בריחה ועבודה בצוותים. הטרדה מינית: העובדים הם חלק מהפתרון- לעובדים בארגון יכול להיות תפקיד במניעת סביבה מטרידה. מודל ההתערבות, שפותח בעולם מדגים כיצד כל אחד יכול להתערב , לעצור ולמנוע הטרדה. אנו מלמדות את המודל תוך כדי התנסות, מתוך כוונה שניתן יהיה ליישמו בחיי היום יום של הארגון.

    כבר משתתפים בקורס? התחברות

    bottom of page