top of page

הכשרת ממונה למניעת הטרדה מינית

אודות התוכנית

1. ההכשרות מתבצעות במשרדי הלקוחות. 2. הדרכה קצרה ממוקדת ועניינית. 3. .סימולציות ומשחקי תפקידים 4. מדריכות את הממונות גם בנושא התעמרות (כלים וטיפול). 5. מכשירות שגרירים ככח עזר לממונה. .

    כבר משתתפים בקורס? התחברות

    bottom of page