הכשרת ממונות ושגרירים

אודות התוכנית

הדרכה אישית מעמיקה, הכרת החוק, טיפול בתלונה, כלים לתשאול, סימולציות, מודל ההתערבות.

    כבר משתתפים בקורס? התחברות