top of page

המוצרים שלנו

הפתרונות  שפיתחנו מבוססים על ההבנה שכל ארגון  בנוי  מתפקידים שונים, כאשר לכל אחד מהם אחריות שונה ביצירת סביבת עבודה בטוחה ומכבדת במניעת הטרדות מיניות והתעמרות. לא עוד הרצאה לכלל העובדים וההנהלה אלא מוצרים מותאמים.

bottom of page