הנחיה למנהלים

אודות התוכנית

גיוסם להובלת התהליך והעלאת מודעות, הצגת כלים ניהוליים ליישום, דרכים להתמודדות עם השטחים האפורים, פעילות הנוגעת ליחסי מרות והאחריות הנדרשת.

    כבר משתתפים בקורס? התחברות