top of page
הקורס הסתיים

הנחיה למנהלים

אודות התוכנית

התעמרות: אחד מכל 3 עובדים חוו או חווים התעמרות בעבודה. התופעה עולה למשק הישראלי יותר מ2 מיליון ימי עבודה בשנה. לפי מחקר עולמי ממדי התופעה גדולים פי 4 ממקרים של הטרדה מינית. הטרדה מינית: כל שנה כמות ההטרדות המיניות עולה ב 15% . משמע, שהתוכניות הקיימות אינן יעילות וכתוצאה, ארגונים ממשיכים לשלם סכומים עצומים. להטרדה מינית גם מחיר סמוי. ימי מחלה, העדרויות לא מוסברות, תחלופה גבוהה ותפוקה נמוכה. פיתחנו סדנה למנהלים שמטרתה: 1. העלאת מודעות 2. גיוסם להובלת התהליך 3. מתן כלים ניהוליים איך? אנו עושות שימוש בכלים דיגיטלים חדשניים להעברת המסרים .

    כבר משתתפים בקורס? התחברות

    bottom of page