• Tal Egert

המחיר שארגונים לא נותנים עליו את הדעת

הפגיעה הכלכלית בארגון כתוצאה מהטרדה שאיננה מדווחת


מרבית הארגונים יודעים את העלות של תלונות בשל הטרדה מינית והתעמרות. העלות כוללת את שעות העבודה של מנהלים שמטפלים בתלונה, את ההוצאות המשפטיות הכרוכות בכך.


“מחקרים מראים שרק כ10% מהמוטרדים מינית בחרו להגיש תלונה.”

את סכומי הפיצויים הנדרשים לעיתים, את החשיפה הציבורית שעשויה להשפיע על מכירות או מניות . מחקרים מראים שרק כ10% מהמוטרדים מינית בחרו להגיש תלונה.

אז מהי העלות לארגון כתוצאה מאותם 90% שהוטרדו אך לא דיווחו?

העלות הזו כוללת:

  • תחלופת עובדים גבוהה - גוררת עלויות נוספות כמו קליטת עובדים חדשים, הדרכות, שעות מנהלים, טעויות של עובדים חדשים, עובדים לא מנוסים ולא מקצועיים.

  • ימי מחלה מרובים והעדרויות - עולות למעסיק פעמיים, תשלום עבור ימי מחלה ועלות הנובעת ממחסור בשעות עבודה הפוגעות בניהול השוטף של הארגון.

  • פגיעה בתדמית הארגון - גורר קושי לקלוט אנשים ועשוי להשפיע על מכירות , מניות ושורת הרווח כפי שהוסבר לעיל.

מחקר שנעשה בשירותי הבריאות האנגלים, המעסיק 1.5 מיליון עובדים ניסה להעריך, מהי העלות השנתית לארגון, הנובעת מהמחיר, שארגונים פחות נותנים עליו את הדעת.

לקריאת המאמר המלא:


https://www.researchgate.net/publication/328499325_The_price_of_fear_estimating_the_financial_cost_of_bullying_and_harassment_to_the_NHS_in_England


5 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול