top of page

גישור על הפער המגדרי בשכר: חשיפת מיתוסים ואימוץ פתרונות עם EVENNבכוח העבודה המודרני של היום, הפער המגדרי בשכר נותר נושא בוער, כאשר תאוריות והנחות רבות מנסות להסביר את קיומו. תאוריה אחת כזאת, שהתקבלה באופן רחב במשך יותר משני עשורים, היא ההיפותזה ש"נשים לא מבקשות". תאוריה זו מציעה שנשים פחות נוטות לנהל משא ומתן על המשכורות שלהן, מה שמוביל למשכורת נמוכה יותר בהשוואה לעמיתיהן הגברים. עם זאת, מחקר פורץ דרך מהאקדמיה לניהול מאתגר השקפה זו לאחרונה, וחושף שלמעשה, נשים נוטות יותר לנהל משא ומתן על המשכורות שלהן מאשר גברים.מיתוס "נשים לא מבקשות" מופרך

המחקר חוקר לעומק את ההנחה הוותיקה של חוסר נכונותן של נשים לנהל משא ומתן, אמונה שהייתה אבן יסוד בהסבר אי-השוויון בשכר המגדרי. בניגוד לאמונה הרווחת, המחקר מצא שנשים דיווחו על ניהול משא ומתן על המשכורות שלהן בתדירות גבוהה יותר מאשר גברים. ממצא זה היה עקבי בקרב אנשי מקצוע עובדים, סטודנטים לתואר MBA ובוגרים מבית ספר יוקרתי לעסקים בארה"ב.

מגמות היסטוריות תומכות גם הן בגילוי זה. בעוד שמחקרים מוקדמים יותר אכן הצביעו על נטייה גבוהה יותר לנהל משא ומתן בקרב גברים, פער זה לא רק נסגר אלא התהפך בזמנים האחרונים. שני המינים כעת נוטים יותר להתמקח על השכר, למרות שמידת העלייה משתנה ביניהם.

הבעיה האמיתית

המשך הפצת מיתוס "נשים לא מבקשות" יש השלכות רחבות יותר. זה תורם לסטראוטיפים מגדריים, המשפיעים לא רק על משא ומתן אלא גם על היבטים אחרים של אינטראקציות במקום העבודה. אמונה מיושנת זו מתקשרת לרמות גבוהות יותר של הצדקת המערכת ותמיכה חלשה יותר במדיניות שמכוונת להשגת שוויון בשכר. ההנחה המשתמעת היא שנשים בדרך כלשהי ראויות פחות שכר בגלל התנהגותן, אמונה המוחזקת בעיקר על ידי אלה המתנגדים לשינוי ומבקשים שהפער המגדרי בשכר יימשך.

הפתרון של Evenn

והנה Evenn, חברה העוסקת, במקום עבודה שוויוני. מתוך הבנה שהפתרונות הקיימים בשוק אינם אפקטיביים, Evenn מציעה פתרונות חדשניים לטפל באי-השוויון במקום העבודה. הגישה שלנו משתמשת בכלים דיגיטליים ואלמנטים דמויי משחק כדי לשתף את המשתתפים, ולהבטיח שהמסרים על שוויון והוגנות מועברים בצורה אפקטיבית.

על ידי התמקדות במניעת בעיות במקום העבודה כמו הטרדה מינית והתעמרות, Evenn מדגישה את חשיבות סביבה מגוונת וכוללנית. הפתרונות המותאמים אישית , מתאימים לתפקידים וקהלים דמוגרפיים שונים בארגון, ומבטיחים שלכל אחד, ללא קשר למגדר, יש הזדמנות שווה לשגשג.

לסיכום

הפער המגדרי בשכר הוא נושא מורכב, המושפע ממגוון גורמים. בעוד שהמיתוס "נשים לא מבקשות" הופרך, המסע לכיוון שוויון בשכר רחוק מלהסתיים. חברות כמו Evenn שותפות לדרך, ומציעות פתרונות חדשניים כדי להבטיח שלכל אחד ואחת, ללא קשר למגדר, מתייחסים בצורה הוגנת במקום העבודה.

4 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page