הנחיה למנהלים

אודות התוכנית

גיוסם להובלת התהליך והעלאת מודעות, הצגת כלים ניהוליים ליישום, דרכים להתמודדות עם השטחים האפורים, פעילות הנוגעת ליחסי מרות והאחריות הנדרשת. 2. שני גורמי מפתח בארגון , הממונה על הטרדות מיניות ושומרי הדרך. אנו מכשירות את הממונה בכל האמצעים להן היא נדרשת על פי חוק ומציידות אותה בכלים נוספים שיעזרו לה בתפקידה. שומרי הדרך הם צוות משימה מהארגון שמשמשים כעוזרים הישירים של הממונה ואנו מבצעות להם הדרכה נפרדת ומציידות אותם בכלים לפעולה. 3. סדנה לכלל עובדי הארגון, המבוססת על נהלי העבודה שאושרו על ידי ההנהלה והעברת כלים פרקטיים ליישום סביבת עבודה בטוחה. בהתאם לבקשת הארגון אנו מספקות גם: קוד אתי קוד לבוש תקנון למניעת הטרדה מינית.

    כבר משתתפים בקורס? התחברות