תפקידים שונים = אחריות שונה = הדרכה אחרת

התכנית מכשירה את כלל הארגון- מנהלים, עובדים ממונות ושגרירים. היישום בשטח מבוסס על נתינת מענה לתפקידים השונים בארגון.

התכנית מותאמת לצרכי הארגון לפי דרישותיו.

תוכנית כוללת לארגון:

מטרות התכנית

1. הכרת הארגון למיפוי המצב הקיים.

2. בניית תשתית ארגונית לטיפול מערכתי בהטרדות  והתעמרות.

3. יצירת אקלים המקדם את הערכים הקבועים בבסיס החוק למניעת הטרדה מינית.

השלבים

1. הכרת הארגון

שלב זה כולל:

א. "מדרג הצבעים"- סקר לאבחון הארגון.

ב. פגישת עבודה עם גורמים מתאימים בארגון , למיפוי המצב הקיים .

ג. סיור פיזי במשרדי החברה.

2. בניית תשתית ארגונית לטיפול מערכתי בהטרדות והתעמרות ויצירת אקלים המקדם תרבות מכבדת ובטוחה.

שלב זה כולל:

א. מפגש להנהלה הבכירה.

ב. הנחיה למנהלים בדרג בניים

ג. הדרכת ממונה ושגרירים וכתיבת נוהל לטיפול בתלונות בחברה.

ד. הדרכות לעובדים- שתי אופציות: 1. סדנאות 2. פעילות דיגיטלית שיתופית.

תכנית לכלל הארגון

Design Studio