סקר לאבחון המצב בארגון

סקר קצר ואנונימי המאבחן את מצב הארגון לפי מפתח צבעים