מודל פרקטי ליישום

כלים פרקטיים לשימוש יום יומי המאפשר לכל אנשי הארגון לחולל שינוי