תכניות העוסקות רק בחוק למניעת הטרדות מיניות במקום העבודה הוכחו כבלתי יעילות!

התעמרות בעבודה- לא קיים עוד חוק- האם זה מאפשר  לנהוג כרצוננו במקום העבודה?


הגיע הזמן לדרך חדשה – תכנית עבודה הוליסטית הנותנת מענה למבנה הארגוני.

תפקידים שונים= אחריות שונה.

למנהלים- הקניית כלים ניהוליים. 


העובדים בארגון הם לא הבעיה – הם חלק מהפתרון.

"IF YOU SEE SOMETHING, DO SOMETHING"