תכנון וישום


תכנון וישום

תפקידים שונים = אחריות שונה = הדרכה אחרת

המודל מכשיר את כלל הארגון, הנהלה ועובדים, להיות חלק מהפתרון ליצירת תרבות עבודה בין מגדרית נכונה.


היישום והפרקטיקה בשטח מבוססים על נתינת מענה לתפקידים השונים בארגון.

התכנית מתחילה מהכרות של הארגון וזיהוי האתגרים בכל הקשור לתרבות עבודה בין מגדרית.

על בסיס נתונים אלו ובהתאם לצרכי הארגון אנו בונות נהלי עבודה הנותנים מענה לאתגרים שזוהו.

בסיום ההכרות אנו מבצעות מפגשים עם כלל אנשי הארגון להעברת מסרים בנושא.

ראשית הדרג הניהולי, הקובע המוביל  והאחראי ליישום המדיניות .

בד בבד אנו עובדות  עם שני גורמי מפתח בארגון בכל הנוגע לתרבות עבודה בין מגדרית- הממונה על הטרדות מיניות ושומרי הדרך.

אנו מכשירות את הממונה בכל האמצעים להן היא נדרשת על פי חוק ומציידות אותה בכלים נוספים שיעזרו לה בתפקידה.

שומרי הדרך הם צוות משימה מהארגון שמשמשים כעוזרים הישירים של הממונה ואנו מבצעות להם הדרכה נפרדת ומציידות אותם בכלים לפעולה.

לסיכום התהליך אנו מעבירות סדנה לכלל עובדי הארגון, המבוססת על נהלי העבודה שאושרו על ידי ההנהלה והעברת כלים פרקטיים ליישום תרבות עבודה בין מגדרית נכונה.

בהתאם לבקשת הארגון אנו מספקות גם:

קוד אתי

קוד לבוש

תקנון למניעת הטרדה מינית.

חזרה >