תכנון וישום

תפקידים שונים = אחריות שונה = הדרכה אחרת

התכנית מכשירה את כלל הארגון, הנהלה ועובדים, להיות חלק מהפתרון .

היישום  בשטח מבוסס על נתינת מענה לתפקידים השונים בארגון.

1. לדרג הניהולי, הקובע המוביל  והאחראי ליישום המדיניות ,מועברת סדנה הנותנת כלים ניהוליים ליצירת סביבה בטוחה.

 2.  שני גורמי מפתח בארגון , הממונה על הטרדות מיניות ושומרי הדרך.

אנו מכשירות את הממונה בכל האמצעים להן היא נדרשת על פי חוק ומציידות אותה בכלים נוספים שיעזרו לה בתפקידה.

שומרי הדרך הם צוות משימה מהארגון שמשמשים כעוזרים הישירים של הממונה ואנו מבצעות להם הדרכה נפרדת ומציידות אותם בכלים לפעולה.

3.  סדנה לכלל עובדי הארגון, המבוססת על נהלי העבודה שאושרו על ידי ההנהלה והעברת כלים פרקטיים ליישום סביבת עבודה בטוחה.

בהתאם לבקשת הארגון אנו מספקות גם:

קוד אתי

קוד לבוש

תקנון למניעת הטרדה מינית.

חזרה >