ליווי שוטף ומוצרים נוספים

הרצאות סדנאות וימי עיון.

שרותי ממונה חיצוניים - טיפול מלא בתלונה,  החל מתשאול וברור ועד להגשת דוח מסכם להנהלה.

ליווי צמוד של האחראית הממונה - הדרכה וליווי של הממונה בכל הצעדים הנדרשים לטיפול בתלונה.

ליווי ויעוץ טלפוני של האחראית הממונה - מתן מענה שוטף לאורך השנה כולל שני מפגשים יזומים.

הדרכות דו שנתיות לעובדים. 

הדרכות לאחראית הממונה ולשומרי דרך חדשים.

קו חם - ערוץ תקשורת לכלל אנשי הארגון להעברת פנייה בנושא הטרדות מיניות דרך אתר EVENN .


חזרה >